Studia drugiego stopnia

 • 12 lutego 2013

FIZYKA

studia drugiego stopnia (magisterskie)

Ciekawy kierunek – pewna przyszłość

Studenci fizyki UKW drugiego stopnia mogą uczestniczyć w wymianie naukowej i dydaktycznej, realizując część studiów na innych uczelniach polskich biorąc udział w programie MOST lub wymianie zagranicznej (ERASMUS+).

 • Fizyczne podstawy kryminalistyki: Na tej specjalności nauczysz się posługiwać technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Będziesz przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych.
 • Fizyka węgla: Poznaj zaawansowane zagadnienia z zakresu fizyki węgla, które poprowadzą Cię w świat badań naukowych. Nauczysz się projektować i wdrażać nowe metody badań właściwości fizycznych materiałów węglowych i kontroli jakości wyrobów w zakresie nanotechnologii. Będziesz umiał także twórczo wykorzystać nowoczesne urządzenia pomiarowe i diagnostyczne.
 • Mikroelektronika organiczna: Ta specjalność zapewni Ci łatwe przystosowania się do stale zmieniających się wymagań rynku pracy zwłaszcza w rozwijającej się gwałtownie optoelektronice organicznej. Twoje kwalifikacje będą się opierać na szeroko rozumianych matematycznych, fizycznych i informatycznych aspektach mechaniki i fizyki fazy skondensowanej, komputerowego sterowania aparaturą pomiarową, komputerowego modelowania zjawisk fizycznych z wykorzystaniem najnowszych technik numerycznych oraz podstaw nowoczesnej inżynierii materiałowej.

Praca po fizyce na UKW

Zapotrzebowanie na absolwentów fizyki jest tak duże, że po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego studenci nie martwią się o zatrudnienie. Studia na kierunku fizyka kształcą na tyle wszechstronnie, że absolwenci kierunku fizyka UKW znajdują pracę w placówkach naukowych, przy obsłudze zaawansowanej aparatury medycznej w służbie zdrowia, pracują jako analitycy w bankach, firmach ubezpieczeniowych, w laboratoryjnym zapleczu wdrożeniowym przemysłu. Po ukończeniu kursu pedagogicznego w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym absolwent posiada uprawnienia do nauczania fizyki.

Warto studiować fizykę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Instytut Fizyki 
Al. Powstańców Wielkopolskich 2
85-090 Bydgoszcz 
Zobacz stronę Instytutu

Lista przedmiotów

I semestr 

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 1. Laboratorium fizyczne II
 2. Mechanika teoretyczna
 3. Fizyka ciała stałego
 4. Fizyka kwantowa II
 5. Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski)

Specjalność: Mikroelektronika organiczna

 1. Laboratorium fizyczne II
 2. Mechanika teoretyczna
 3. Fizyka ciała stałego
 4. Fizyka kwantowa II
 5. Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski)

Specjalność: Fizyka węgla

 1. Laboratorium fizyczne II
 2. Mechanika teoretyczna
 3. Fizyka ciała stałego
 4. Fizyka kwantowa II
 5. Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski)

II semestr

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 1. Laboratorium fizyczne II
 2. Miernictwo komputerowe
 3. Klasyczna i kwantowa fizyka statyczna
 4. Mechanika kwantowa
 5. Chemia obliczeniowa
 6. Metody fizyczne w kryminalistyce
 7. Wstęp do mechaniki wybuchu
 8. Wykład fakultatywny
 9. Spektroskopia defektów
 10. Nowoczesna inżynieria materiałowa
 11. Fizyka powierzchni w kryminalistyce
 12. Fizyka środowiska
 13. Laboratorium kryminalistyczne II
 14. Podstawy balistyki II

Specjalność: Mikroelektronika organiczna

 1. Laboratorium fizyczne II
 2. Miernictwo komputerowe
 3. Klasyczna i kwantowa fizyka statystyczna
 4. Mechanika kwantowa
 5. Chemia ogólna
 6. Laboratorium chemiczne
 7. Elektronika
 8. Teoria układów wieloelektronowych
 9. Spektroskopia defektów
 10. Pracownia elektroniczna
 11. Wykład fakultatywny

Specjalność: Fizyka węgla

 1. Laboratorium fizyczne II
 2. Miernictwo komputerowe
 3. Klasyczna i kwantowa fizyka statystyczna
 4. Mechanika kwantowa
 5. Chemia ogólna
 6. Laboratorium chemiczne
 7. Elektronika
 8. Teoria układów wieloelektronowych
 9. Spektroskopia defektów
 10. Pracownia elektroniczna
 11. Wykład fakultatywny

III semestr 

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 1. Programowanie LabView
 2. Systemy akwizycji i opracowywania danych
 3. Spektroskopia atomowa i molekularna
 4. Wychowanie fizyczne
 5. Podstawy kryminalistyki II
 6. Wstęp do kryminologii II
 7. Podstawy kryptologii II
 8. Seminarium magisterskie
 9. Fizyka cienkich warstw
 10. Wstęp do mechaniki wybuchu

Specjalność: Mikroelektronika organiczna

 1. Program LabView
 2. Systemy akwizycji i opracowania danych
 3. Spektroskopia atomowa i molekularna
 4. Wychowanie fizyczne
 5. Ochrona środowiska
 6. Fizyka heterostruktur organicznych
 7. Pracownia cienkowarstwowych struktur organicznych
 8. Seminarium magisterskie

Specjalność: Fizyka węgla

 1. Program LabView
 2. Systemy akwizycji i opracowania danych
 3. Spektroskopia atomowa i molekularna
 4. Wychowanie fizyczne
 5. Ochrona środowiska
 6. Fizyka fazy skondensowanej
 7. Pracownia fizyki fazy skondensowanej
 8. Seminarium magisterskie

IV semestr

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 1. Detektory wielkości nieelektrycznych
 2. Ochrona własności intelektualnej
 3. Wykład monograficzny w j. angielskim
 4. Seminarium magisterskie 
 5. Metody elektryczne w badaniach cienkich warstw
 6. Pracownia cienkowarstwowych struktur organicznych

Specjalność: Mikroelektronika organiczna

 1. Detektory wielkości nieelektrycznych
 2. Ochrona własności intelektualnej
 3. Metody spektroskopowe struktur organicznych
 4. Wykład monograficzny w j. angielskim
 5. Seminarium magisterskie

Specjalność: Fizyka węgla

 1. Detektory wielkości nieelektrycznych
 2. Ochrona własności intelektualnej
 3. Metody spektroskopowe struktur organicznych
 4. Wykład monograficzny w j. angielskim
 5. Seminarium magisterskie 

Więcej informacji na: http://www.rekrutacja.ukw.edu.pl/oferta/studia-drugiego-stopnia/fizyka-magisterskie#.VX6elPntlBc

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Fizyki,

ul. Weyssenhoffa 11, 85-090 Bydgoszcz, tel. 052/341-90-22 wew. 103.