Studia pierwszego stopnia

 • 12 lutego 2013
Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1900 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Ciekawy kierunek – pewna przyszłość

Fizyka to znakomita szkoła myślenia ścisłego i praktycznego. Pozwala zrozumieć prawa rządzące naszym światem i tłumaczy niewytłumaczalne. To dzięki fizyce świat się rozwija i pozwala na tworzenie między innymi nowoczesnych technologii. Zdobyte w trakcie studiowania fizyki umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów są poszukiwane na rynku pracy, a globalny rozwój nowoczesnych technologii daje szansę na zgodne z wykształceniem zatrudnienie nie tylko w Polsce. Ugruntowane wiadomości z łatwością pomogą odnaleźć się na rynku pracy. 

Oferujemy naszym kandydatom dwie atrakcyjne specjalności: fizyczne podstawy kryminalistyki oraznowoczesne materiały dla elektroniki i energetyki. Uruchomiona zostanie tylko jedna z nich – ta, którą wybierze większość studentów rocznika. Wybór dokonywany jest w trakcie drugiego semestru studiów. 

Specjalności

 • Fizyczne podstawy kryminalistyki: Chcesz poznać, co kryje się pod pojęciami: balistyka, mechanoskopia, daktyloskopia, traseologia i wieloma innymi? Przyjdź do nas i wybierz unikalną w skali kraju specjalność fizyczne podstawy kryminalistyki.Na tej specjalności nauczysz się posługiwać technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Będziesz przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych.
 • Nowoczesne materiały dla elektroniki i energetyki: przemysł oraz firmy innowacyjne w Polsce i na świecie odczuwają głód pracowników, którzy mieliby orientację w najnowszych trendach dotyczących projektowania materiałów o określonej funkcjonalności, a jednocześnie otwarcie myślących, dobrze wykształconych, zdolnych do wszechstronnej komunikacji. Idąc naprzeciw tym oczekiwaniom na rynku pracy proponujemy studia na kierunku fizyka o specjalności nowoczesne materiały dla elektroniki i energetyki. Przedmioty ogólne na tym kierunku pozwolą na ukształtowanie umiejętności analitycznego myślenia i stosowania modeli matematycznych wspieranych komputerowo do rozwiązywania problemów z bardzo różnych obszarów (nie tylko fizyki). Przedmioty specjalistyczne dotyczą materiałów funkcjonalnych, które wykorzystywane są do wytwarzania pokryć funkcjonalnych, konstrukcji urządzeń do konwersji energii, fotowoltaiki, czujników chemicznych, czujników promieniowania jonizującego, biodetektorów. Program studiów obejmuje kursy dotyczące modelowania nowych materiałów w oparciu o modelowanie molekularne, wytwarzania i badania właściwości materiałów w oparciu o najbardziej zaawansowane techniki fizyki ciała stałego jak również zastosowania nowych materiałów. Studenci są włączani w badania prowadzone w Instytucie Fizyki UKW. W ramach studiów studenci odbywają praktyki w najbardziej innowacyjnych firmach z regionu.

Gdzie możesz znaleźć pracę po fizyce na UKW?

Fizyczne podstawy kryminalistyki: 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oferuje elitarne studia dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z kryminalistyką. Specjalność na fizyce – fizyczne podstawy kryminalistyki uczy absolwenta posługiwania się różnymi technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Upoważniają do pracy w laboratoriach: badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych, a także do pracy w tych obszarach sektora usług, które wymagają zdolności analitycznego myślenia i stosowania modeli matematycznych, np. w bankach, ośrodkach analiz rynkowych, firmach konsultingowych, na giełdzie papierów wartościowych. 

Nowoczesne materiały dla elektroniki i energetyki:
Absolwent może podejmować pracę w innowacyjnych przedsiębiorstwach, laboratoriach naukowych szkół wyższych i zaplecza naukowo-technicznego przemysłu. Potrafi ustawicznie poszerzać swoją wiedzę i efektywnie ją wykorzystywać. Wiedza fizyczna i umiejętności, które posiadł w trakcie studiów, będą mogły być wykorzystana w nowoczesnych firmach technologicznych w Polsce i na świecie. Opanowane metody matematyczne i komputerowe otwierają możliwości zatrudnienia także w takich dziedzinach, jak bankowość, ubezpieczenia czy zarządzanie.

Warto studiować fizykę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Instytut Fizyki
Al. Powstańców Wielkopolskich 2
85-090 Bydgoszcz

Lista przedmiotów

I semestr

 • Algebra liniowa z geometrią
 • Analiza matematyczna
 • Metody matematyczne w fizyce
 • Fizyka ogólna
 • Technologia informacyjna
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski, francuski)

II semestr

 • Analiza matematyczna
 • Fizyka ogólna
 • Mechanika klasyczna i relatywistyczna
 • Laboratorium fizyczne I
 • Podstawy metod opracowywania wyników
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski, francuski)

III semestr

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 • Wstęp do fizyki jądrowej
 • Laboratorium fizyczne I
 • Fizyka kwantowa I
 • Podstawy programowania
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski, francuski)
 • Chemia ogólna
 • Laboratorium chemiczne
 • Podstawy balistyki
 • Ochrona własności intelektualnej

Specjalność: Nowoczesne materiały dla elektroniki i energytyki

 • Wstęp do fizyki jądrowej
 • Laboratorium fizyczne I
 • Fizyka kwantowa I
 • Podstawy programowania
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski, francuski)
 • Nowoczesne metody badania materiałów
 • Biofizyka
 • Wprowadzenie do systemu UNIX
 • Ochrona własności intelektualnej

IV semestr 

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 • Elektrodynamika
 • Fizyka i technologia próżni
 • Programowanie obiektowe
 • Wstęp do fizyki ciała stałego
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski, francuski)
 • Wychowanie fizyczne
 • Fizykochemia w kryminalistyce
 • Metody fizyczne w kryminalistyce
 • Laboratorium kryminalistyczne I  
 • Wykład fakultatywny

Specjalność: Nowoczesne materiały dla elektroniki i energytyki

 • Elektrodynamika
 • Fizyka i technologia próżni
 • Programowanie obiektowe
 • Wstęp do fizyki ciała stałego
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski, francuski)
 • Wychowanie fizyczne
 • Krystalografia
 • Laboratorium pomiarów elektrycznych
 • Chemia ogólna
 • Wykład fakultatywny

V semestr 

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 • Metody numeryczne
 • Podstawy astronomii
 • Zastosowanie teorii grup w fizyce
 • Termodynamika i fizyka statyczna
 • Wstęp do spektroskopii
 • Symulacje komputerowe w kryminalistyce
 • Podstawy kryminalistyki
 • Wstęp do kryminologii
 • Wykład monograficzny w j. angielskim
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • Filozofia

Specjalność: Nowoczesne materiały dla elektroniki i energytyki

 • Metody numeryczne
 • Podstawy astronomii
 • Zastosowanie teorii grup w fizyce
 • Termodynamika i fizyka statyczna
 • Wstęp do spektroskopii
 • Wstęp do nanotechnologii
 • Wykład monograficzny w j. angielskim
 • AutoCAD
 • Laboratorium spektroskopii optycznej
 • Filozofia 

VI semestr

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Elektronika
 • Pracownia elektroniczna
 • Wstęp do optyki nieliniowej
 • Astrofizyka
 • Podstawy pisania prac dyplomowych
 • Metody spektroskopowe w kryminalistyce
 • Podstawy kryptologii
 • Zjawiska optyczne w badaniach kryminalistycznych
 • Seminarium dyplomowe

Specjalność: Nowoczesne materiały dla elektroniki i energytyki

 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Elektronika
 • Pracownia elektroniczna
 • Wstęp do optyki nieliniowej
 • Astrofizyka
 • Podstawy pisania prac dyplomowych
 • Spektroskopia ciała stałego
 • Fizyka i technologia materiałów funkcjonalnych
 • Seminarium dyplomowe
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Fizyki,

ul. Weyssenhoffa 11, 85-090 Bydgoszcz, tel. 052/341-90-22 wew. 103.