Studia pierwszego stopnia

 • 12 lutego 2013

FIZYKA

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Ciekawy kierunek – pewna przyszłość

Fizyka to znakomita szkoła myślenia ścisłego i praktycznego. Pozwala zrozumieć prawa rządzące naszym światem i tłumaczy niewytłumaczalne. To dzięki fizyce świat się rozwija i pozwala na tworzenie między innymi nowoczesnych technologii. Zdobyte w trakcie studiowania fizyki umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów są poszukiwane na rynku pracy, a globalny rozwój nowoczesnych technologii daje szansę na zgodne z wykształceniem zatrudnienie nie tylko w Polsce.

Specjalności

 • Fizyczne podstawy kryminalistyki: Na tej specjalności nauczysz się posługiwać technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Będziesz przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych.
 • Fizyczne podstawy mikroelektroniki: Wiedza zdobyta na tej specjalności umożliwi Ci udział w projektowaniu, wdrażaniu oraz w nadzorze nad przebiegiem różnych procesów i procedur technologicznych, zwłaszcza w przemyśle struktur półprzewodnikowych organicznych jak i nieorganicznych. Będzie także posiadał umiejętności w zakresie projektowania i wdrażanie nowych metod badania właściwości fizycznych różnych materiałów i kontroli jakości wyrobów w zakresie nanotechnologii.

Gdzie możesz znaleźć pracę po fizyce na UKW?

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oferuje elitarne studia dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z kryminalistyką. Specjalność na fizyce – fizyczne podstawy kryminalistyki uczy absolwenta posługiwania się różnymi technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Upoważniają do pracy w laboratoriach: badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych, a także do pracy w tych obszarach sektora usług, które wymagają zdolności analitycznego myślenia i stosowania modeli matematycznych, np. w bankach, ośrodkach analiz rynkowych, firmach konsultingowych, na giełdzie papierów wartościowych. 

Warto studiować fizykę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Instytut Fizyki
Al. Powstańców Wielkopolskich 2
85-090 Bydgoszcz
Zobacz stronę Instytutu

Zasady rekrutacji

Lista przedmiotów

I semestr

 1. Algebra liniowa z geometrią
 2. Analiza matematyczna
 3. Metody matematyczne w fizyce
 4. Fizyka ogólna
 5. Technologia informacyjna
 6. Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski)

II semestr

 1. Analiza matematyczna
 2. Fizyka ogólna
 3. Mechanika klasyczna i relatywistyczna
 4. Laboratorium fizyczne I
 5. Podstawy metod opracowywania wyników
 6. Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski)

III semestr

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 1. Wstęp do fizyki jądrowej
 2. Laboratorium fizyczne I
 3. Elektrodynamika
 4. Podstawy programowania
 5. Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski)
 6. Wychowanie fizyczne
 7. Chemia ogólna

Specjalność: Fizyczne podstawy mikroelektroniki

 1. Wstęp do fizyki jądrowej
 2. Laboratorium fizyczne I
 3. Elektrodynamika
 4. Podstawy programowania
 5. Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski)
 6. Wychowanie fizyczne
 7. Metody doświadczalne w fizyce
 8. Wstęp do fizyki ciała stałego

semestr IV

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 1. Fizyka kwantowa I
 2. Fizyka i technologia próżni
 3. Programowanie obiektowe
 4. Sieci komputerowe
 5. Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski)
 6. Wychowanie fizyczne
 7. Ochrona własności intelektualnej
 8. Fizykochemia w kryminalistyce
 9. Metody fizyczne w kryminalistyce
 10. Laboratorium kryminalistyczne I  

Specjalność: Fizyczne podstawy mikroelektroniki

 1. Fizyka kwantowa I
 2. Fizyka i technologia próżni
 3. Programowanie obiektowe
 4. Sieci komputerowe
 5. Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski)
 6. Wychowanie fizyczne
 7. Ochrona własności intelektualnej
 8. Chemia ogólna
 9. Nanotechnologia

semestr V

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 1. Matematyka dyskretna
 2. Podstawy astronomii
 3. Termodynamika i fizyka statyczna
 4. Wstęp do optyki nieliniowej
 5. Wstęp do spektroskopii
 6. Filozofia
 7. Symulacje komputerowe w kryminalistyce
 8. Podstawy kryminalistyki
 9. Wstęp do kryminologii
 10. Wykład monograficzny w j. angielskim
 11. Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 12. Wykład fakultatywny 

Specjalność: Fizyczne podstawy mikroelektroniki

 1. Matematyka dyskretna
 2. Podstawy astronomii
 3. Zastosowanie teorii grup w fizyce
 4. Termodynamika i fizyka statyczna
 5. Wstęp do spektroskopii
 6. Filozofia
 7. Technologia struktur półprzewodnikowych
 8. Wykład monograficzny w j. angielskim
 9. Chemia organiczna
 10. Wykład fakultatywny 

VI semestr

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 1. Rachunek prawdopodobieństwa
 2. Zastosowanie teorii grup w fizyce
 3. Elektronika
 4. Pracownia elektroniczna
 5. Bazy danych
 6. Metody spektroskopowe w kryminalistyce
 7. Podstawy kryptologii
 8. Zjawiska optyczne w badaniach kryminalistycznych
 9. Seminarium dyplomowe

Specjalność: Fizyczne podstawy mikroelektroniki

 1. Rachunek prawdopodobieństwa
 2. Elektronika
 3. Pracownia elektroniczna
 4. Wstęp do optyki nieliniowej
 5. Bazy danych
 6. Detektory promieniowania
 7. Miernictwo komputerowe
 8. Seminarium dyplomowe

Więcej informacji na: www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Fizyki,

ul. Weyssenhoffa 11, 85-090 Bydgoszcz, tel. 052/341-90-22 wew. 103.